Scroll Top

Pripreme za državnu maturu

Na kraju srednjoškolskog obrazovanja školarci se susreću s najizazovnijim ispitima do sad: državnom maturom. Hrvatski jezik, matematika te strani jezik kao obavezni predmeti predstavljaju najveću prepreku pred upisom na željeni fakultet.

Znanje dobiveno u školama najčešće nije dovoljno za polaganje zahtjevnih ispita.
Čitavo gradivo prethodne četiri godine potrebno je detaljno ponoviti.

Upravo ovdje kao rješenje dolaze pripreme za državnu maturu. Naši tečajevi srednjoškolskih predmeta koji školarce detaljno pripremaju za polaganje državne mature uključuju:

neprestanu komunikaciju s predavačem
razradu svih „slabijih“ područja
vježbe temeljene na ispitima prethodnih godina
poduke iz rješavanja različitih tipova zadataka: objektivni, esej, slušni test, čitanje s razumijevanjem
Državna matura je ispit koji određuje naše sudbine. To je ispit koji određuje hoćemo li se upisati na željeni fakultet, odnosno hoćemo li se baviti onime što želimo u životu. Stoga ne prepustite šanse sudbini, upišite školarce na pripreme za državnu maturu u školi Šimunić!