Scroll Top

Pripreme za Cambridge ispite

Znanje barem jednog stranog jezika donosi vam prilike diljem svijeta.

A jezik koji će vam biti najpotrebniji od svih je engleski. Globalni jezik koji se koristi kao službeni u raznim zemljama diljem svijeta. Tamo gdje i nije službeni, uvijek ćete se moći sporazumjeti s ljudima na engleskom.

Dakle, znanje engleskog jezika bit će cijenjeno na svim kontinentima (da, i na Antarktici), a kako biste mogli svima dokazati da znate jezik, bit će vam potrebna odgovarajuća potvrda, odnosno diploma.

Cambridge Assessment English ispiti predstavljaju međunarodno priznate diplome u mnogim školama, sveučilištima, ali i kod brojnih poslodavaca.

Postoji nekoliko različitih ispita engleskog jezika:

FCE (First Certificate in English) - potvrda znanja B razine
CAE (Certificate in Advanced English) - potvrda znanja C razine
IELTS (International English Language Testing System) - za rad, učenje ili preseljenje u englesko govorno područje
TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) - američka verzija ispita znanja engleskog jezika

Škola stranih jezika Šimunić je dugogodišnji Addvantage Partner British Councila, što znači da imamo znanja i iskustva potrebnih za pripremu polaznika kod polaganja Cambridge ispita.

S našom pripremom, izlazite na ispit sa svim potrebnim znanjem i samopouzdanjem.

Želite saznati više o programima pripreme za Cambridge ispite? Kontaktirajte nas i rado ćemo vam sve objasniti!