Scroll Top

Jezična testiranja

Naravno da znam Hrvatski jezik. Pa to mi je materinji jezik. Ja bi čak mogao druge učiti.

Ovo je najbolji dokaz tome zašto nikad ne biste trebali sami određivati svoju razinu znanja jezika. Gore navedeni citat je prepun pogrešaka, no to nekog neće spriječiti u tvrdnji da ima C2 razinu u pisanju na hrvatskom jeziku, samo zato što mu je to materinji jezik.

A kako je onda tek sa stranim jezicima?

Jezično testiranje u Školi stranih jezika Šimunić potrebno je za:

studiranje u inozemstvu (potvrda o znanju jezika)
rad u inozemstvu (potvrda o znanju jezika)
prijavu za radno mjesto
prijavu za stipendiju
upis na tečaj stranog jezika

Nakon jezičnog testiranja, koje se sastoji od usmenog i pismenog dijela, dobivate potvrdu o razini znanja.

Ona Vam može biti isporučena na hrvatskom jeziku ili nostrificirana na željeni strani jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Javite nam se i rezervirajte svoj termin!