Scroll Top

Najčešća Pitanja

1. U kojim se terminima odvija nastava?

Između 16 i 21.30 sati.

2. Može li polaznik utjecati na termin nastave?

Naravno, ukoliko dođe na prvi sat/dogovor kada se određuje termin grupe.

3. Podučavate li djecu koja još ne idu u školu i od koje godine?

Da, imamo iznimno velik uspjeh s djecom koja počnu učiti strani jezik u predškolsko doba. Primamo djecu od 4 godine starosti. Učenje se odvija prema programu posebno razrađenom u našoj školi i pod vodstvom nekog od naših predavača.

U ranoj dobi djeca uče metodom imitacije pa su naši predavači dodatno educirani u našoj školi, a osim toga usavršili su svoj izgovor u nekoj od zemalja jezika koji predaju (više na stranici Rano učenje).

4. Koji se udžbenici koriste u nastavi?

Koristimo najkvalitetnije udžbenike svjetskih izdavača: Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman, Heineman, Hueber Verlag, Klett, itd. Biramo suvremena i najzanimljivija izdanja od kojih će polaznici imati najviše koristi.

5. Hoću li ja, odrasla osoba, biti s odraslim polaznicima?

Da, naravno. Bit ćete u grupi s odraslim osobama jednake jezične kompetencije.

6. Koliko traje i kad završava tečaj?

To ovisi o ukupnome broju sati i odabranoj dinamici:

  • Intenzivna nastava za odrasle: 140 sati (2 x 2 sata tjedno) – 1. semestar 70 sati od rujna do siječnja, 2. semestar 70 sati od veljače do lipnja
  • Nastava za odrasle: 70 sati (1 x 2 sata tjedno) – početak u rujnu i završetak u lipnju
  • Nastava za predškolski uzrast: 70 sati (1 x 2 sata tjedno) – početak u rujnu i završetak u lipnju

7. Hoće li moje dijete učiti strani jezik u maloj grupi gdje su sva djeca istog uzrasta?

Da, svakako. U našoj školi to je imperativ i preduvjet za postizanje visoke razine znanja, zadovoljstva polaznika, profesora i roditelja.