Scroll Top

Izjava o privatnosti

„Škola stranih jezika Šimunić – Ustanova za obrazovanje” (u daljnjem tekstu Škola ) vlasnik je web stranice https://www.skola-simunic.hr. Stvorili smo ovu izjavu o privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo ih informirali o načinima prikupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se pomoću tih informacija može utvrditi. Osobni podatci su ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa, datum i godina rođenja, identifikacijski broj, podatci o lokaciji, mrežni identifikatori itd.

Obradom osobnih podataka smatra se svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podatcima: prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, izmjena, ispravak, povlačenje, korištenje, objavljivanje, brisanje podataka, uvid u podatke i slično.

Ispunjavanjem kontakt forme – upita ili slanjem e-maila osoba daje suglasnost da Škola obrađuje njegove osobne podatke. Svi se podtaci strogo čuvaju te se s istima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Osobni podatci dostupni su samo onim djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla. Škola ih ne smije neovlašteno upotrebljavati niti ih ikada daje trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza (prijava međunarodno priznatih ispita). Svi djelatnici Škole odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Koje vrste osobnih podataka prikupljamo?

Škola prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka koji su joj nužni za poslovanje. Osobni podatci koje prikupljamo jesu oni podatci koje nam Vi sami dajete prilikom slanja e-maila ili ispunjavanja kontakt obrasca – upita te prilikom sklapanja ugovora. Osobni podatci koje Škola obrađuje točni su te se po potrebi ažuriraju. Osobni podatci koji nisu točni bez odlaganja se brišu ili ispravljaju.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo za:

 • imamo dužnost voditi brigu o osobnim podatcima korisnika i polaznika
 • korisnik ima pravo na informiranost, ispravak, brisanje podataka i prigovor
 • privatnost korisnika i zaštita njegovih podataka su ljudska prava
 • nikad nećemo prodavati, iznajmljivati, distribuirati ili javno objavljivati podatke korisnika

Što činimo da bismo zaštitili Vaše osobne podatke:

 • koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti
 • nadograđujemo našu sigurnosnu tehnologiju
 • implementiramo enkripciju i pseudonimizaciju podataka gdje je to moguće
 • ograničavamo pristup Vašim osobnim podatcima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke usluge 
 • educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka

Prosljeđuju li se podaci?

Škola osobne podatke korisnika nikada ne prosljeđuje niti razmjenjuje s drugim pravnim ili privatnim osobama, osim u sljedećem slučaju:

 • na zahtjev kandidata za polaganje međunarodno priznatih ispita
 • na izričit zahtjev polaznika ili ako za to postoji zakonska obveza

Vaša prava

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju privole.

Za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka za koje ne postoji pravni temelj ili ugovorni odnos potrebna nam je privola ispitanika.

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Slanjem upita ili e-maila dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Svaki polaznik ili korisnik može zahtijevati ispravak svojih podataka, obustavu obrade ili brisanje podataka slanjem zahtjeva na e-mail adresu: info@skola-simunic.hr.

Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti zadnji je puta izmijenjena 25. svibnja 2018. godine.